ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
290 บาท
1 سال
340 บาท
1 سال
310 บาท
1 سال
.net
450 บาท
1 سال
450 บาท
1 سال
450 บาท
1 سال
.org
560 บาท
1 سال
560 บาท
1 سال
560 บาท
1 سال
.info
850 บาท
1 سال
850 บาท
1 سال
850 บาท
1 سال
.biz
580 บาท
1 سال
580 บาท
1 سال
580 บาท
1 سال
.online
490 บาท
1 سال
1,100 บาท
1 سال
1,100 บาท
1 سال
.xyz
45 บาท
1 سال
450 บาท
1 سال
450 บาท
1 سال
.me
980 บาท
1 سال
980 บาท
1 سال
980 บาท
1 سال
.best
3,500 บาท
1 سال
3,500 บาท
1 سال
3,500 บาท
1 سال
.porn
3,100 บาท
1 سال
3,100 บาท
1 سال
3,100 บาท
1 سال
.blog
1,100 บาท
1 سال
1,100 บาท
1 سال
1,100 บาท
1 سال
.co
590 บาท
1 سال
1,050 บาท
1 سال
1,050 บาท
1 سال
.fm
4,200 บาท
1 سال
4,200 บาท
1 سال
4,200 บาท
1 سال
.game
14,500 บาท
1 سال
14,500 บาท
1 سال
14,500 บาท
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains